In Memoriam. 

Willem Punt (1921-2021)

Op woensdag 15 september 2021 is in de vroege ochtend in zijn slaap onze pater familias, Willem Punt, op 100-jarige leeftijd overleden.

Willem was de meest bekende overlevende van de Junyo Maru, het Hellship dat op 18 september 1944, op 3 dagen na, 77 jaar geleden, in een kwartier verging bij Benkoelen in de Indische Oceaan na de inslag van twee torpedo’s afgevuurd door een Engelse onderzeeër.

Slechts 880 van de 6500 geallieerde krijgsgevangenen en romusha’s overleefden deze tragedie. Willem Punt was er een van. Na twee dagen en nachten in zee gedreven te hebben, werd hij gered door een Japans korvet om alsnog vervoerd te worden naar de Pakan Baroe-spoorlijn voor dwangarbeid. Hoewel 82.000 mannen het leven lieten bij de aanleg van deze spoorlijn, overleefde Willem ook die bittere tijd.

Het Hellshiptransport volgde op een aantal jaren gevangenschap in het Jappenkamp Struiswijk, waar hij zichzelf, onder leiding van zijn “leraar” en vriend jhr. Hugo Loudon, schoolde in de zeevaartkunde, waardoor hij het examen voor derde stuurman cum laude kon afleggen. “Van ketelbinkie tot stuurman”, zei hij later, zeker, maar zodoende kon hij wel een mooie carrière als zeeofficier op de Grote Handelsvloot bij Shell opbouwen. Samen met zijn vrouw Will die hij bij thuiskomst in Nederland in 1946 op een dansfeest had ontmoet, werd hij permanent gedetacheerd op Curaçao. Willem en Will kregen twee kinderen; een zoon en een dochter.

In de negentiger jaren bezocht Willem samen met andere overlevenden en nabestaanden van slachtoffers van de Hellships, de jaarlijkse Hellship-herdenking; eerst in Loenen, later op het landgoed Bronbeek, georganiseerd door de BEGO. Tijdens deze herdenkingen sprak Willem ronduit en in detail over zijn ervaringen op de Junyo Maru en zijn overlevingsstrijd vlak na de torpedering.

Hoewel de meeste overlevenden van de Japanse zeetransporten zwegen en bleven zwijgen, was Willem bereid om bij herhaling zijn verhaal te vertellen. Interviews in kranten, documentaires en op televisie verschenen en uiteindelijk vertelde hij in 2018 zijn hele levensverhaal aan Nicola Meinders, de vrouw van zijn kleinzoon Harald. Onze stichting SHSJZ was heel blij om deze schitterende biografie onder de titel “Survivor” te kunnen laten uitgeven.

Toen de SHSJZ de herdenkingen bij het monument op Bronbeek in 2012 overnam van de BEGO vormden de overlevenden en nabestaanden langzamerhand een familie, een Hellship-familie, met als pater familias, Willem Punt. Vanzelfsprekend. In die jaren kon hij tijdens een herdenking nog op een stoel bij het monument gaan zitten en voor onze hele herdenkingsfamilie, zonder voorbereiding of tekst, vrijuit zijn herinneringen uit de oorlog verwoorden. In de zon, breed gesticulerend, zonder enige schroom, vol levenskracht en energie sprak hij honderduit. En vooral altijd met een glimlach. Ongelooflijk. Maar door deze positieve uitstraling begrepen we allemaal dat je daarmee wel een jappenkamp, een torpedering en dwangarbeid kon overleven én 100 jaar worden.

Zo werd Willem Punt een groot voorbeeld voor ons om te begrijpen dat je met zo’n instelling verschrikkelijke ervaringen kon verwerken, maar vooral leerden we dat je je verhaal moest vertéllen, moest delen, hoe ellendig ook. Willem kon dat. Het maakte mogelijk dat hij in 2013 de zonen van zijn kampvriend Hugo Loudon, Aarnout en Francis Loudon, kon vertellen hoe de laatste uren van hun vader waren geweest. Het sloot een open wond in de verhaal van de familie Loudon. Het zou hen daarna, tot nu, innig verbinden.

Op 9 september jl. overleed Aarnout Loudon, de voorzitter van onze SHSJZ-Raad van Advies, op 84-jarige leeftijd, zes dagen (!!) voor Willem Punt.

Met grote dankbaarheid en vol liefde, kijken we terug op deze twee mannen, hun lotsverbondenheid en hun betekenis voor de bevordering van de bekendheid van de geschiedenis van de Hellships.

Willem Punt sluit een leven af van 100 jaar. Een eeuw. Het was een afgerond verhaal geworden, vond hij zelf, zeker toen twee maanden geleden zijn zo geliefde Willy overleed. Hij laat een prachtige familie van kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen na, én een Hellshipfamilie die hem nooit zal vergeten.

Zijn gulle lach, zijn dansjes in de Kumpulan tijdens onze reünie en zijn enthousiaste aanwezigheid: wat zullen we hem missen.

Maar we koesteren zijn leven, zijn verhaal en zijn vriendschap.


Vaar wel, Willem

Heiko Roelfsema, Voorzitter SHSJZ
Jhr. mr. Aarnout Loudon

De SHSJZ is diep bedroefd over het verlies van hun voorzitter van de Raad van Advies, Jhr. mr. Aarnout Loudon. Overlevenden en nabestaanden van de 185 Hellships verliezen niet alleen een steunpilaar in onze stichting, maar vooral een buitengewoon bescheiden en beminnelijk voortrekker en stimulator om het verhaal van de Hellships inhoud en gezicht te geven. Dankzij met name zijn inspanning kon ons monument in Bronbeek uitgebreid worden met 185 naambordjes van alle Hellships.
Vorige jaar kon hij tijdens de Nationale Indiëherdenking 15 augustus 1945 zijn verhaal over zijn vader die omkwam tijdens
het Japanse zeetransport op de Junyo Maru, vertellen. Het werd op de Nationale televisie uitgezonden.

Wij zijn hem veel dank verschuldigd en verliezen in hem vooral een vaderlijke vriend.


Moge hij in vrede rusten, Heiko Roelfsema, voorzitter SHSJZ


15 september 2019. Zijn laatste roos bij de Junyo Maru, van links naar rechts, Aarnout Loudon, Talita Loudon, Heiko Roelfsema, Willem Punt, dochter Marga Punt en achterkleindochter Punt


Doelstellingen SHSJZ

Het bevorderen van de herdenking van de slachtoffers van de Japanse zeetransporten in Zuidoost-Azië die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen.
Hiertoe zal zij zo mogelijk eenmaal per jaar herdenkings- of andere bijeenkomsten organiseren.
Het bevorderen van contact tussen overlevenden, nabestaanden, familieleden en belangstellenden, alsmede diverse media. Het bevorderen van de samenwerking met aanverwante organisaties.

Stichtingsbestuur:

Drs. Heiko Roelfsema (voorzitter)
SbN bd. Henk Itzig Heine (vice-voorzitter)
Mw. Geertje Besselink (secretaris)
Dhr. Harald Meinders MSc. (penningmeester)
Mw. Lies Harwig (bestuurslid)
Mw. drs. Lilianne van Soest (bestuurslid)

Raad van Advies:

Jhr. mr. Aarnout Loudon, voormalig President-directeur Akzo Nobel, oud-senator (nabestaande)
Drs. Adriaan van Dis, schrijver, journalist TV- presentator (nabestaande) Lt.Gen.bd. Bart Hoitink (voormalig Inspecteur Generaal der Krijgsmacht)
Kol. Michiel Dulfer (Chef Kabinet van de Commandant Landstrijdkrachten, voormalig Commandant Bronbeek)


De SHSJZ is met hulp van de BEGO opgericht maar zal vanaf nu financieel geheel op eigen benen moeten staan. Als u óók vindt dat de jaarlijkse herdenking op Bronbeek met ingang van 2013 plaats moet blijven vinden, dan is dat alleen mogelijk met uw financiële steun. Wij hopen dat u zich als donateur van de SHSJZ wilt aanmelden en ons jaarlijks met uw ruimhartige donatie wilt ondersteunen. Het Bestuur van de SHSJZ zal er alles aan doen om de traditionele herdenking waardig en gericht op de toekomst invulling te geven, zodat de slachtoffers en hun geschiedenis blijvend zullen worden herdacht. Wordt donateur door het bijgevoegde aanmeldings-formulier in te vullen en op te sturen naar het secretariaat SHSJZ.
Uw donatie is van harte welkom op rekeningnummer NL55 TRIO 025.481.53.32 o.v.v. donatie SHSJZ.


                                                   2015. Made by Chimofu.nl      

Monitored by BelStat - Your Site Counts