In Memoriam:

Henk Hovinga (1931-2021)

Na een lang ziekbed is thuis Henk Hovinga overleden. Wij kennen Henk Hovinga (1931) natuurlijk van zijn enorme kennis van de geschiedenis van de Pakan Baroe spoorlijn. Langer geleden reisde Henk als verslaggever jarenlang rond de wereld, voor weekbladen, radio en televisie. Hij specialiseerde zich uiteindelijk in Azië en Indonesië in het bijzonder. Hij verzamelde tijdens zijn tientallen reizen naar Indonesië materiaal voor actuele rapportages en documentaires over de Japanse bezetting van toenmalig Nederlands Indië. Deze historische specialisatie leidde uiteindelijk tot het standaard boek over de geschiedenis van de Pakan Baroe spoorlijn op Sumatra "Op dood spoor" en de bijbehorende documentaire "Eindstation Pakan Baroe".

Zie verder de site van de Stichting Herdenking Birma Siam en Pakan Baroe Spoorlijnen (SHBSS) Edu Harms https://www.shbss.org/cum-sociis.../henk-hovinga-overleden/ 


_________________________________________________________________________________________________________

Dick Büchel van Steenbergen (1920-2019) Foto’s Arjan Vrieze


Al jaren sprak ik als voorzitter van de SHSJZ tijdens de jaarlijkse herdenking van de slachtoffers van de Japanse zeetransporten op het Landgoed Bronbeek onze eregast Willem Punt toe. Ik zei dan: “Willem, je bent de enige nog levende overlevende van de Hellships, voor zover wij weten.” 

Maar sinds 2018 moest ik mijn welkomstwoorden aanpassen. In voorbereiding op die herdenking had de staf van Admiraal Bauer twee totaal onverwachte vondsten in hun archieven gedaan. Er bleken nóg twee overlevenden, in alle opzichten vitaal, onder ons te zijn. Maurits Baal,95 jaar, woonachtig op Bronbeek en Dick Büchel van Steenbergen, 98 jaar, wonende te Waalre. 

Ik was Dick wel eens tegenkomen op andere herdenkingen, waar hij bekend stond als de langst-levende Nederlandse overlevende van de atoombom op Nagasaki. Maar juist door het ongelofelijke feit dat hij die bom, die slechts 2 km van hem af neerkwam, had overleefd was alle aandacht naar dát onderdeel in zijn levensverhaal gegaan en was nooit (ook bij mij niet) de vraag opgekomen hoe hij in Nagasaki terecht was gekomen. 
Maar zoals in juli 2018 bleek, was hij in twee etappes naar Japan vervoerd. Twee helletochten op twee verschillende Hellships: de Maebashi Maru en de Hawaii Maru. 

Direct nadat ik dit bericht ontving, heb ik Dick opgebeld. Toen ik hem vertelde dat ik enorm blij was hem gevonden te hebben, zei hij: “wel een beetje laat, meneer Roelfsema”. Ik bood mijn excuses aan, maar vroeg hem hoe ik hem ooit als Hellship-overlever had kunnen vinden als hij er al die 73 jaren na de oorlog nooit bij ons over had verteld?” “Dat is ook wel weer waar”, zei hij. Ik nodigde hem gelijk uit om naar de jaarlijkse herdenking te komen. Hij nam de uitnodiging direct aan, mits zijn dochter hem kon rijden. En Dick was er op die zaterdag in september 2018. Bij ons monument op Bronbeek. Net als Maurits Baal en Willem Punt. Drie overlevers op een rij: Dick Büchel van Steenbergen (98), Willem Punt (97) en Maurits Baal (95). Een ongelooflijk bijzonder driemanschap. En de Commandant der Strijdkrachten, Admiraal Bauer sprak hen warme woorden van diep respect toe. 

Na afloop zaten de drie mannen naast elkaar in de Kumpulan en signeerden het boek van Willem Punt “Survivor” dat die dag het daglicht zag. Een boektitel die wonderbaarlijk genoeg op hen alledrie kon slaan. 
Na afloop van deze memorabele herdenking, namen we afscheid, in de hoop elkaar in 2019 weer op dezelfde plek te ontmoeten. 

Het bestuur van de Stichting Slachtoffers Japanse Zeetransporten in Zuid-Oost Azië (19420-1945) is dan ook zeer geschrokken toen hen het totaal onverwachte bericht bereikte dat “vader, opa en broer”, Dick Büchel van Steenbergen, geboren Indramajoe 17 juni 1920, op woensdag 10 juli te Eindhoven was overleden. 
Zo kort na zijn 99ste verjaardag en onze uitnodiging van 8 juli om ook dit jaar bij de herdenking op Bronbeek aanwezig te zijn. Dat laatste mag niet meer zo zijn. We zullen hem missen. 

We hopen van harte dat zijn laatste levensjaar in vrede is verlopen na zo’n lang en bewogen leven, en zullen hem zondag 15 september tijdens onze herdenking vanzelfsprekend gedenken bij ook “zijn” monument vol herinneringen. We zullen bloemen leggen bij de scheepsnamen Maebashi Maru en Hawaii Maru te midden van die andere 184 namen van Hellships. 

Wij wensen de familie van Dick sterkte toe met dit grote verlies en hopen op een voor hen gedenkwaardig afscheid tijdens de crematieplechtigheid op woensdag 17 juli aanstaande. 

In gedachten zijn wij bij hen. 

Namens het bestuur SHSJZ, overlevenden en nabestaanden, 

drs. Heiko Roelfsema 
Voorzitter SHSJZ

________________________________________________________________________________________________________

Een ode:


Mijn verhaal:

Bianca Garnier dochter van Paulus Henri Reinaldo Garnier. Wij waren nog te klein, om veel van onze vader te herinneren. Hij is gesneuveld en heeft gevochten voor onze vrijheid. Wij missen onze vader heel erg, hij heeft een bijzondere plaats in ons hart ingenomen. Wij gedenken hem en dat hij ruste in ere en vrede. Onze moeder en oma hebben goed voor ons gezorgd in die moeilijke tijd om te overleven. Wij zijn heel erg dankbaar, dat ze er voor ons waren toen wij ze nodig hadden.


Achternaam: Garnier

Voornamen: Paulus Henri Reinaldo

Geboren: 13-01-1916 te Ambon (Molukken) in Indonesie.

Nationaliteit: Nederlander

Rang: Beroeps Sergeant Infanterie

Unit: Infanterie XV Bandoeng, krijgsgevangene Japan

Stamboeknummer: 91084

Overleden: 25-06-1944 (zeemansgraf) ten gevolge van de ondergang van het Hellship “TAMAHOKU MARU”, nabij Nagasaki.

Gezinssamenstelling: Echtgenote, 2 zonen en 1 dochter.


                                                                                                                                                                                                


mr. Jop Drijber, lid van onze Raad van Advies, oud-burgemeester van Arnhem, Zwolle en Middelburg, is op 22 juni 2016 op 92-jarige leeftijd overleden.

Jop Drijber is in 1924 geboren in Malang op Oost-Java en was erevoorzitter van de vereniging van Nederlandse Gemeenten.
Jop was als nabestaande, zijn broer is in 1944 omgekomen tijdens de torpedering van de Junyo Maru, een trouw bezoeker van eerst de herdenking van de Junyo Maru in Loenen (BEGO) en daarna van de herdenking van alle slachtoffers van alle Hell Ships door de BEGO en SHSJZ op Landgoed Bronbeek. Vlak na de oprichting van de SHSJZ in 2012 nam hij, als eerste, zitting in de Raad van Advies van onze stichting. Hij bleek een groot voorstander van het initiatief om ‘onze’ herdenking in navolging van de BEGO voor te zetten.

De uitbreiding van ons monument afgelopen jaar vond hij fantastisch; de onthulling ervan woonde hij ondanks zijn broze gezondheid bij. Het verdriet mij dat nu blijkt dat het zijn laatste herdenking is geworden.

Begin januari sprak we hem nog tijdens de Nieuwjaarsreceptie op Bronbeek. Een glaasje jenever in de hand en nog altijd vitaal van geest.

Wij herinneren hem in grote dank en respect.

Vanzelfsprekend zullen wij hem op passend wijze in ons aller gedachten brengen tijdens onze komende herdenking op zaterdag 10 september 2016 op Bronbeek.
De uitnodigingen zullen eerdaags verzonden worden. Ik hoop u daar weer te mogen ontmoeten.

Namens het bestuur SHSJZ
Heiko Roelfsema
Voorzitter


2015. Made by Chimofu.nl      

Monitored by BelStat - Your Site Counts